ขั้นตอนการซื้อป้ายจากเรา

1) เลือกป้ายที่ต้องการ แล้วโทรหาเราเพื่อยืนยันการจอง
2) โอนเงินมัดจำ
3) นัดวันเวลา เพื่อชำระส่วนที่เหลือ ที่กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) อาคาร2 ชั้น5 ในวันและเวลาราชการ
4) ท่านจะได้รับเอกสารสิทธิ์ของเลขทะเบียน เพื่อนำไปให้โชว์รูมรถดำเนินการจดทะเบียนให้
5) รอประมาณ 1-2 สัปดาห์ จะได้รับป้ายทะเบียน ไปใช้งาน

  เอกสารและการดาเนินการ

กรณีรถใหม่ป้ายแดง

1. นัดรับเอกสาร(ชุดโอน)ได้ที่กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร)
2. หนังสือรับรองการโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ (ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอนสิทธิ)
3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง)
4. นำเอกสารทั้งชุดจากเราส่งโชว์รูมรถยนต์ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนต่อไป

หมายเหตุ : ทะเบียนรถสามารถออกเลขได้ทันที และท่านสามารถเก็บไว้ได้นาน 3 ปี

กรณีรถมีทะเบียนเดิมอยู่แล้ว

- กรณีรถติดไฟแนนซ์
ผู้เช่าซื้อติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอเบิกเล่มทะเบียนรถมาเพื่อดำเนินการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์

1. ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรองสำเนา ถูกต้องจำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด
4. หนังสือมอบอานาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อผู้มอบอำนาจ)
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

- กรณีที่เป็นเล่มไม่ติดไฟแนนซ์

1. ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
4. หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อผู้มอบอำนาจ)
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

หากท่านมีข้อสงสัย อยากสอบถามหรือพูดคุย
เรื่องทะเบียนรถ ติดต่อเราได้ ยินดีให้คำปรึกษา

TABIEN.COM
ติดต่อ : 087-7899999
หรือแชทกันผ่าน ID Line : @tabien.com
บัญชี ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี ภาสกร สกลสัตยาทร
เลขที่ 748-268-8998
ติดต่อเรา

ชื่อ
เบอร์โทร
อีเมล์
ข้อความ
Security Code
6g2bl
 Copyright © 2013 www.tabien.com All Rights Reserved. 
ทะเบียน,ทะเบียนสวย,ทะเบียนรถสวย,ทะเบียนรถ
ทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวย หอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ที่พัก รถมือสอง,อะไหล่รถ,ของแต่งรถ