ทะเบียน ทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวย ทะเบียนรถ : www.tabien.com
083-888-8989 | 097-887-7878 | 088-797-7899 | 088-233-3333
   


  
  
 
 
เลขศาสตร์
 
กรอกทะเบียนรถ
เลข 
ตัวอักษร 
 เลขทะเบียน 
กรอกเบอร์โทรศัพท์
 วิธีเลือก เบอร์โทรศัพท์
   1. คำนวณผลรวมของเบอร์โทรทั้งหมดและดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์ ให้ได้กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ เช่น 14, 15, 19 และอื่นๆ
   2. ควรหลีกเลี่ยงเลขกาลกิณี เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรมีเลข 6  และ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ (เลื่อนลงด้านล่าง)
   3. หากหลีกเลี่ยง เลขกาลกิณีไม่ได้ ไม่ควรให้เลขกาลกิณีเป็นเลขตัวสุดท้าย และ ให้ยึดหลักเลขศาสตร์เป็นหลัก
 
วิธีเลือกหมายเลข ทะเบียนรถ
   1. แปลงค่าหมวดตัวอักษร 2 ตัวด้านหน้า แล้วนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง
   2. ได้ผลรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์ ให้ได้กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ เช่น 14, 15, 19, 24 และอื่นๆ
   3. ควรหลีกเลี่ยงหมวดตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณี เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรมีเลข 6  และ ไม่ควรมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
   4. หากหลีกเลี่ยง หมวดตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณีไม่ได้ ไม่ควรให้เลขกาลกิณีเป็นเลขตัวสุดท้าย และ ให้ยึดหลักเลขศาสตร์เป็นหลัก
 
วิธีคำนวณหา เบอร์ดี
เบอร์โทรศัพท์
      ตัวอย่าง  เบอร์โทรศัพท์ 0-2956-8898  คำนวณได้ดังนี้ 0 + 2 + 9 + 5 + 6 + 8 + 8 + 9 + 8 = 55   ดูความหมายเลขศาสตร์ 55
      ตัวอย่าง เบอร์โทรศัพท์ 08-5757-5755   คำนวณได้ดังนี้ 0 + 8 + 5 + 7 + 5 + 7 + 5 + 7 + 5 + 5 = 54   ดูความหมายเลขศาสตร์ 54
      ตัวอย่าง  เบอร์โทรศัพท์ 08-6886-6868  คำนวณได้ดังนี้ 0 + 8 + 6 + 8 + 8 + 6 + 6 + 8 + 6 + 8 = 64   ดูความหมายเลขศาสตร์ 64
หมายเลขทะเบียนรถ
     ตัวอย่าง หมายเลขทะเบียน ศว 1212
          - แปลงค่าตัวอักษร ศ=7, ว=6 ได้ผลรวม หมวดตัวอักษร คือ 7 + 6 = 13
          - ผลรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง คือ 1 + 2 + 1 + 2 = 6
          - นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังนี้  13 + 6 = 19   ให้ดูความหมายเลขศาสตร์ 19
ตัวอย่าง   หมายเลขทะเบียน ศศ 5959
          - แปลงค่าตัวอักษร ศ=7, =7 ได้ผลรวม หมวดตัวอักษร คือ 7 + 7 = 14
          - ผลรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง คือ 5 + 9 + 5 + 9 = 28
          - นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังนี้  14 + 28 = 42   ให้ดูความหมายเลขศาสตร์ 42
 
ค่าตัวอักษร ที่แปลงได้เป็นตัวเลข
ตัวอักษร ก ด ถ ท ภ ฤ ข บ ป ง ช ต ฑ ฒ ฆ ค ธ ร ญ ษ ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ จ ล ว อ ซ ศ ส ย ผ ฝ พ ฟ ฏ ฐ

แปลงค่าได้
เท่ากับ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ
   - เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดีมาก ได้แก่ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65
   - เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดี ได้แก่ 20, 32, 40, 44, 69, 79
 
ตัวอย่างเบอร์โทรศัพท์บริษัทดัง
   AIS Call Center  คือ  1175  คำนวณได้ดังนี้  1 + 1 + 7 + 5 = 14   ดูความหมายเลขศาสตร์ 14
   AIS Seranade Call Center  คือ  1148  คำนวณได้ดังนี้  1 + 1 + 4 + 8 = 14   ดูความหมายเลขศาสตร์ 14
   AIS Corporate Call Center   คือ  1149  คำนวณได้ดังนี้  1 + 1 + 4 + 9 = 15   ดูความหมายเลขศาสตร์ 15
   GSM1800 Call Center   คือ  0-2502-5000  คำนวณได้ดังนี้  0 + 2 + 5 + 0 + 2 + 5 + 0 + 0 + 0  = 14   ดูความหมายเลขศาสตร์ 14
 
ความหมายของเลขศาสตร์
   [1-10], [11-20], [21-30], [31-40], [41-50], [51-60], [61-70], [71-80], [81-90], [91-100]
 
เลขและอักษรกาลกิณีที่ควรเลี่ยง

เกิดวันอาทิตย์

เกิดวันจันทร์ เกิดวันอังคาร เกิดวันพุธ
กลางวัน
เกิดวันพุธ
กลางคืน
เกิดวันพฤหัส เกิดวันศุกร์ เกิดวันเสาร์
6 1 2 3 5 7 8 4
ศ ษ ส ห ฬ ฮ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ด ต ถ ท ธ น ย ร ล ว ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

หมายเหตุ เกิดวันพุธกลางวัน(เวลาเกิด06.00-17.59น.) / เกิดวันพุธกลางคืน(เวลาเกิด18.00-05.59น.)
 

Copyright © 2013 www.tabien.com All Rights Reserved. 
ทะเบียน,ทะเบียนสวย,ทะเบียนรถสวย,ทะเบียนรถ
ทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวย หอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ที่พัก รถมือสอง,อะไหล่รถ,ของแต่งรถ